ing.or

One Color 3D Design ออกแบบงานกราฟิกด้วยสีเดียว

ปกติแล้วการออกแบบงานกราฟิกจะหลีกเลี่ยงการใช้สีพื้นหลังโทนเดียวกับผลิตภัณฑ์หรือวัตถุหลักไม่ให้วัตถุถูกกลืนไปกับพื้นหลัง จะใช้สีตัดกันหรืออัตราส่วน 80:20, 70:30 เ...

“Typography Still Rules” เทคนิคการใช้ตัวอักษรกับงานกราฟิก

เพราะตัวอักษรสำคัญกับงานกราฟิก นอกจากช่วยสื่อความหมายให้งานกราฟิกแล้ว เราสามารถนำตัวอักษรมาผสมผสานให้เข้ากับงานและสร้างความแปลกใหม่ให้กับงานกราฟิกได้อีกด้วย เรา...