Thai

ประกาศเปลี่ยนค่าสีธงชาติไทยใหม่ ตามราชกิจจานุเบกษาประกาศ (แจกไฟล์ธงชาติ .ai)

หลังจากฉลองครบรอบ 100 ปี กับการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ร่วมกำหนดและวัดค่า สีธงชาติไทย ใหม่เพื่อให้มีมาตรฐานสีตามหน่วยสากล (เพ...