คนมีของอยากให้มาแจมกับ TechJam 2019 เฟ้นหา “ตัวจริง” ด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ

TechJam 2019 กับ Concept Deep Jam
TechJam 2019 กับ Concept Deep Jam

KBTG เปิดเวทีแข่งขัน TechJam 2019 ภายใต้คอนเซ็ปท์ Deep Jam เพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือที่รู้ลึก รู้จริงด้านเทคโนโลยีและการออกแบบจนได้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดใน 3 ด้าน คือ Coding, Data และ Design ซึ่งมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ KBTG ในการร่วมสร้างอนาคตให้ขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1,500 คน

คุณเรืองโรจน์ พูนผล ผู้เริ่มโครงการ TechJam 2019
คุณเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน KASIKORN Business-Technology Group (KBTG)

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) เปิดเผยว่า จากกระแสตอบรับที่ดีจากการแข่งขัน TechJam 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ TechJam 2019 by KBTG กลับมาอีกครั้งเพื่อเป็นหนึ่งในเวทีแข่งขันและค้นหา “สุดยอดฝีมือ” ด้านเทคโนโลยีและการออกแบบชั้นนำของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถใน 3 ด้าน คือ Coding, Data Science และ Design ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างแท้จริง

ภาพรวมของกรรมการ TechJam 2019

TechJam 2019 by KBTG ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ Deep Jam ประลองกันจนได้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดใน 3 ด้าน คือ Deep Code,  Deep Data และ Deep Design ต้องการคนรู้ลึก รู้จริง ที่สามารถแก้โจทย์ที่ยากได้ เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่จะร่วมสร้างอนาคตขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ KBTG ที่จะสร้างทีม สร้างคน สร้างวัฒนธรรมองค์กรไปพร้อมๆ กับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อก้าวไปเป็นบริษัทด้านไอทีอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2565

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. Deep Code คือการค้นหาสุดยอดฝีมือด้าน Programming ผู้ที่รักการตีโจทย์สุดยากและท้าทาย การเขียนโปรแกรม เขียนโค้ดเป็นชีวิตจิตใจและสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์และปรับใช้ได้จริง

คุณอาภาพงศ์ จันทร์ทอง กรรมการ Deep Code TechJam 2019
คุณอาภาพงศ์ จันทร์ทอง กรรมการ Deep Code TechJam 2019

 2. Deep Data คือสุดยอดฝีมือด้าน Data Science ผู้ที่รักการศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์ จำลอง ทดสอบ และวิจัยโมเดลต่าง ๆ ซึ่ง Data ถือเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนธุรกิจทุกรูปแบบในปัจจุบันและอนาคต

ดร.ภควัต ผลิตนนท์เกียรติ กรรมการ Deep Data TechJam 2019
ดร.ภควัต ผลิตนนท์เกียรติ กรรมการ Deep Data TechJam 2019

3. Deep Design คือสุดยอดฝีมือด้าน UX/UI Design ผู้รักการแก้ปัญหาด้วยการออกแบบอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ที่ถ่ายทอดรูปแบบจากการแก้ปัญหา/ระบุปัญหา สร้างสรรค์ไอเดียและการสร้างผลงานที่มีคุณค่าโดยมีเรื่องราวออกมาเป็นชิ้นผลงาน 

คุณสรรพวิชญ์ ศิริผล กรรมการ Deep Design TechJam 2019

ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดระดับการศึกษาหรือสาขาอาชีพ สามารถเข้าร่วมแข่งขันแบบคนเดียวหรือ 2 คนก็ได้ โดยเลือกแข่งขันได้ 1 ด้านเท่านั้น การเปิดสมัครและแข่งขันในรอบแรก ผู้สมัครต้องทำผ่านทางออนไลน์ที่ www.techjam.tech  

ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน 2562
เฉพาะการแข่งขัน Deep Code จะปิดรับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ผ่านรอบแรกในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  ทาง FB Page: KBTG Live https://www.facebook.com/KBTGlive/  

ทั้งนี้ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่อาคาร KBTG แจ้งวัฒนะ พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลให้ทีมผู้ชนะเลิศแต่ละด้าน ซึ่งจะได้มีโอกาสเดินทางไปเปิดประสบการณ์ และดูงานด้านเทคโนโลยีและการออกแบบระดับโลก ณ ซิลิคอน วัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.techjam.tech หรือสอบถามมาได้ที่ FB Page: KBTG Live https://www.facebook.com/KBTGlive/  

นายเรืองโรจน์ กล่าวตอนท้ายว่า KBTG ต้องการให้การแข่งขัน TechJam เป็นมาตรฐานใหม่ของการแข่งขันด้านไอที ดังนั้น TechJam 2019 จะเน้นโจทย์ที่เข้มข้นและท้าทายเพื่อให้ได้ “ตัวจริง” ที่เป็นสุดยอดฝีมือด้านเทคโนโลยีและการออกแบบที่จะมามีส่วนร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกัน ทั้งนี้ KBTG คาดว่าจะมีผู้สมัครร่วมแข่งขัน TechJam 2019 จากทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 1,500 คน