หลังจากฉลองครบรอบ 100 ปี กับการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ร่วมกำหนดและวัดค่า สีธงชาติไทย ใหม่เพื่อให้มีมาตรฐานสีตามหน่วยสากล

โดยค่าสีธงชาติไทยใหม่ ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทำการวัดค่าสีจากธงชาติต้นแบบด้วยเครื่อง Colorimetric Spectrophotometer จาก 3 แหล่งที่มาได้แก่

  1. ธงชาติจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 2 ประเภท ได้แก่ ธงชัยเฉลิมพล และ ธงไตรรงค์
  2. ธงชาติจากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
  3. ธงจากราชนาวี

สีธงชาติไทย ที่ได้ถูกกำหนดใหม่มีดังนี้

สีธงชาติไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ธงชาติ .ai

 


สีแดง

HEX : #A51931
CMYK : C24%, M100%, Y83%, K18%
RGB : R165, G25, B49


สีขาว

HEX : #F4F5F8
CMYK : C 3%, M 2%, Y 1%, K 0%
RGB : R 244, G 245, B 248


สีน้ำเงิน

HEX : #2D2A4A
CMYK : C 87%, M 85%, Y 42%, K 43%
RGB : R 45, G 42, B 74


โดยค่าสีธงชาติไทยใหม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 245 ง ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อย

*ค่าสีธงชาติไทยจะถูกแบ่งออกเป็นค่า RGB และ CMYK หากใครไม่เข้าใจความแตกต่างของค่าสีทั้ง 2 แบบ อ่านต่อได้ที่นี่

อ้างอิง: thaipbs.or.th