ศึกษาเรื่องราวของ Design System การออกแบบที่นิยมทำกันในงานออกแบบ Digital Product Design ในองค์กรและ Startup ระดับโลก อย่าง GoogleIBMMicrosoft และ Apple